TOP termékek

Hírek

2023.11.29

A tavalyi évhez hasonlóan idén is meghosszabbított visszaküldési lehetőséggel szeretnénk kedveskedni meglévő és leendő vásárlóinknak. Bátran be lehet szerezni nálunk a karácsonyi ajándékot, nem kell azon aggódni, hogy még az ajándék átadása előtt lejár a 14 napos visszaküldési határidő.

2024 január 12-ig meghosszabbított csere és visszaküldési lehetőség, amennyiben a rendelését december 23-ig leadja.

2023.11.15

Ma elindult a webshopunk élő chat funkciója. Ha kérdésed lenne, csevegj velünk bátran írd meg a kérdéseidet!

Online elérhetők vagyunk minden hétköznap 9.30-17.00 között. Egyéb időpontban írj e-mailt, ígérjük hamar válaszolunk!

2023.07.24

Új svájci karóra márkával bővült webáruházunk választéka. Az első modellek már megtekinthetők, illetve megvásárolhatók bemutatótermünkben vagy akár futárszolgálattal megrendelhetők. A választék folyamatosan bővülni fog!

Itt megnézheted a kollekciót!

Vásárlási feltételek

Általános szerződési feltételek
Adatkezelési tájékoztató
Általános szerződési feltételek
Általános szerződési feltételek

I. A Szolgáltató és a Szolgáltatás

A www.daytime.hu online webáruházat a  Maxmax Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság

(székhely és levelezési cím: 1089 Budapest, Gaál Mózes u. 5-7. I. em 110.

nyilvántartásba vevő szerv: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, cégjegyzékszám: 01-09-997104, adószám: 24236939-2-42, főtevékenysége: 4648'08 Óra-, ékszer-nagykereskedelem, egyéb tevékenysége: 4791'08 Csomagküldő, internetes kiskereskedelem, tárhelyszolgáltató: UNAS Online Kft., tárhelyszolgáltató székhelye: 9400 Sopron, Kőszegi út 14., e-mail címe: unas@unas.hu)

üzemelteti (továbbiakban:"Szolgáltató"). A Szolgáltató a www.daytime.hu oldalon elérhető információs társadalommal összefüggő szolgáltatást (a továbbiakban: „Szolgáltatás”) nyújt. A Szolgáltatás működtetése és üzemeltetése az elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokról szóló 2001. évi CVIII. törvény rendelkezései alapján történik.

II. A szolgáltatás igénybevétele, szerződéskötés

A megrendelések leadása, a Szolgáltatások igénybevétele a daytime.hu internetes áruházban elektronikus úton vagy telefonon lehetséges, a Szolgáltatás igénybevevője a vevő (a továbbiakban: „Vevő”). A Szolgáltatás bármely elemének használatának megkezdésével a Vevő és a www.daytime.hu oldal látogatója elfogadja a jelen Általános Szerződési Feltételeket. A elektronikus úton leadott megrendelés előzetes, vagy a rendelés leadáskor történő regisztrációhoz nem kötött. A rendelésekkel kapcsolatos tájékoztatásokat a Szolgáltató elektronikus úton küldi el a Vevők részére.

A termék(ek)kosárba tételét követően átvételi és fizetési mód (átvétel módja/fizetés módja) választandó. Az „Adatok mentése és "Fizetés / Megrendelés"” gomb megnyomásával, amely fizetési kötelezettséggel járó megrendelés,  a Vevő ajánlatot tesz, melyre a Szolgáltató a megrendeléstől számított legkésőbb 48 órán belül automatikusan vásárlási értesítő formájában visszaigazolást küld. A vásárlási értesítő minden esetben tartalmazza a szállítási adatokat és a rendelt termékeket az ár és darabszám feltüntetésével.

Amennyiben a vásárlási értesítő nem érkezik meg, a Vevő mentesül az ajánlati kötöttség alól. A szerződés nyelve a magyar, a megadott árak forintban értendők, az Áfa-t tartalmazzák. A szerződés nem minősül írásba foglalt szerződésnek, ezért azt a Szolgáltató nem iktatja, és utóbb nem hozzáférhető, visszakereshető.

A megrendelt termékeket a Szolgáltató 2-5 munkanapon belül szállítja le, fenntartva, hogy Szolgáltatónak a teljesítésre a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013.évi V. törvény (a továbbiakban: „Ptk.”) 6:220.§ (1) bekezdése értelmében 30 nap áll rendelkezésére. Előfordulhat, hogy a Szolgáltatón kívül álló ok (pl. nagykereskedők raktáraiban időközben beállt készletfogyás) miatt a Szolgáltató csak késve, vagy egyáltalán nem tudja a rendelést teljesíteni. Ha a megrendelt termék nem áll rendelkezésre, a Szolgáltató erről haladéktalanul tájékoztatást küld és az esetlegesen interneten előre kifizetett ellenértéket visszautalja, a tájékoztatást követően legkésőbb 14 napon belül. A visszautalással kapcsolatban a Vevőt többletköltség nem terheli.

III. A Vevőt megillető elállási jog

A 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban „Korm. rendelet”) értelmében a Vevő indoklás nélkül elállhat a vásárlástól a kézhezvételtől (termék átvételétől) számított 14 napon belül. Írásban történő elállás esetén elegendő az elállási nyilatkozatot elküldeni 14 napon belül. A kézhezvétel (termék átvételének) időpontja házhoz szállítás esetében a futártól történő átvétel időpontja, azzal, hogy

 • több termék adásvételekor, ha az egyes termékek szolgáltatása eltérő időpontban történik, az utoljára szolgáltatott terméknek,
 • több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára szolgáltatott tételnek vagy darabnak,

a Vevő vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napja az irányadó.

 

 A vásárló elállási jogát az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján, illetőleg a Korm. rendelet 2. számú mellékletében található nyilatkozat-minta felhasználásával gyakorolhatja, az alábbiak szerint:

Elállási/Felmondási nyilatkozatminta

(csak a szerződéstől való elállási/felmondási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza)

Címzett:  MAXMAX MAGYARORSZÁG Korlátolt Felelősségű Társaság

Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére irányuló szerződés tekintetében:

Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja:

A fogyasztó(k) neve:

A fogyasztó(k) címe:

A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)

Kelt

A Vevő elállási jogát a szerződés megkötésének napja, és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolhatja.

Elállás esetén a Vevő köteles a terméket saját költségén a Szolgáltató székhelyére visszajuttatni, melyet követően a Szolgáltató haladéktalanul, de legkésőbb a termék(ek) visszaérkezésétől számított 14 napon belül visszatéríti a visszaküldött termék(ek) vételárát ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket is. Szállítási díjat a teljes rendeléstől való elállás esetén térítünk vissza. Elállás esetén a Vevőt kizárólag a termék visszaküldésének költsége terheli, azzal, hogy amennyiben a Vevő nem a legkevésbé költséges, szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozást választja, úgy az ebből adódó többletköltséget a Szolgáltató nem téríti meg. A termék(ek) vételárát és a szállítási költséget a Szállítónak csak akkor áll módjában visszatéríteni, ha a Vevő a terméke(ke)t visszaszolgáltatta vagy kétséget kizáróan igazolta, hogy az(oka)t az elállási szándék bejelentésétől számított 14 napon belül visszaküldte. Utánvéttel visszaküldött csomagok átvételére nincs lehetőségünk.

A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal azonos fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha a Vevő más fizetési mód alkalmazásához kifejezett belegyezését adta. Más visszatérítési mód alkalmazása esetén a Vevőt semmilyen többletköltség nem terheli.

A Vevő elállási jogát nem gyakorolhatja a Korm. rendelet 29. §-ában foglaltak esetén, így különösen, de nem kizárólag

 • romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében;
 • olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza;
 • olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel;
 • olyan alkoholtartalmú ital tekintetében, amelynek tényleges értéke a vállalkozás által nem befolyásolható módon a piaci ingadozásoktól függ, és amelynek áráról a felek az adásvételi szerződés megkötésekor állapodtak meg, azonban a szerződés teljesítésére csak a megkötéstől számított harmincadik napot követően kerül sor.

Amennyiben a Vevő gyakorolja elállási jogát, úgy  a Vevő  felel a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért, illetve köteles megtéríteni a Szolgáltató ésszerű költségeit.

IV. A Vevő kellék- és termékszavatossági, jótállási igénye

A megrendelt termékek hibája esetén a Vevő a Ptk. rendelkezései alapján kellékszavatossági/jótállási igényt érvényesíthet a Szolgáltatóval szemben. Jótállási igény  kizárólag az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet szerinti termékek esetében érvényesíthető (részletesebben ld. lentebb).

A kellékszavatossági/jótállási igénye érvényesítése során a Vevő kérheti a hibás termék kijavítását vagy kicserélését, kivéve, ha a kijavítás vagy kicserélés lehetetlen, vagy a Szolgáltató számára aránytalan többletköltséggel járna.

Ha a Vevő a kijavítást, vagy a kicserélést nem kérte illetve kérhette, arányos árleszállítást igényelhet, a terméket a Szolgáltató költségére kijavíthatja, illetve kijavíttathatja, vagy elállhat a szerződéstől, ha a kijavítást vagy kicserélést a Szolgáltató nem vállalta, nem tudta elvégezni, vagy ha a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt. Az érdekmúlás érdemi bizonyítása a Vevő kötelessége. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye. A Vevő a választott kellékszavatossági /jótállási jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban viselnie kell, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Szolgáltató adott okot. A Vevő köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de legkésőbb a hiba felfedezésétől számított 2 hónapon belül közölni.

A szerződés teljesítésétől számított 2 éves elévülési határidőn túl szavatossági igényét már nem érvényesítheti. A teljesítéstől számított 6 hónapon belül a Vevő kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén, továbbá a számla, vagy annak másolata felmutatásán/megküldésén túl nincs egyéb feltétele. A teljesítéstől számított 6 hónap leteltét követően azonban már a Vevő köteles bizonyítani, hogy a hiba már a teljesítés időpontjában megvolt.

Kellékszavatosság/jótállás helyett a Vevő a gyártóval vagy forgalmazóval szemben termékszavatossági igényt is érvényesíthet. Termékszavatosság esetén a Vevő kizárólag a hibás termék kicserélését (kijavítását) igényelheti. A termék akkor hibás, ha nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek, vagy ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban foglalt tulajdonságokkal. A termék hibáját ebben az esetben a Vevőnek kell bizonyítania. A termékszavatossági igény a forgalomba hozataltól számított 2 éven belül érvényesíthető. A gyártó/forgalmazó csak akkor mentesül a termékszavatossági kötelezettség alól, ha bizonyítja, hogy a terméket nem üzleti tevékenysége körén belül gyártotta, illetve hozta forgalomba; vagy a hiba a tudomány és technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető; vagy a termék hibája jogszabály, illetve kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

Kellékszavatossági és termékszavatossági igény egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthető.

A Vevő az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet mellékletében meghatározott tartós fogyasztási cikkek hibája esetén az átvételtől számított 1 éven belül jótállási igényt érvényesíthet a Szolgáltatóval szemben (feltéve, ha e Korm. rendelet értelmében fogyasztónak minősül). A Szolgáltató csak abban az esetben mentesül a jótállási kötelezettség alól, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett. Jótállási igényét a Vevő a kellékszavatosságnál kifejtettek szerint érvényesítheti, azzal a kivétellel, hogy a tartósfogyasztási cikk hibája esetében az átvételtől számított 3 munkanapon belül érvényesített csereigény esetén a terméket a Szolgáltató kicseréli, ha a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza és a termék a Szolgáltató üzletében vagy raktárában rendelkezésre áll. A 3 munkanapon túli bejelentés esetén a Szolgáltató törekszik arra, hogy a kijavítás, illetőleg a kicserélés 15 napon belül sor kerüljön. A Vevő a kijavítás iránti igényét a jótállási jegyen feltüntetett garanciális szerviznél (javítószolgálatnál) közvetlenül is érvényesítheti. A Vevő ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre nem érvényesíthet. A jótállásból fakadó jogok azonban a Vevőt a kellékszavatosság és termékszavatosság útján érvényesíthető jogosultságaitól függetlenül megilletik.

Vevői panasz minta

 ___________________ rendelési számon _______________________________ __________________________________________________________________________________ megnevezésű termék (a továbbiakban: ”Termék”) tárgyában szerződést kötöttem a MAXMAX MAGYARORSZÁG Korlátolt Felelősségű Társasággal. A Terméket  ____. napján átvettem.. __________________ ____. napján a Terméknek az alábbi hibáját / hiányosságát észleltem: __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________(a továbbiakban: ”Vevői panasz”).

A Termék fenti hibája miatt a kellékszavatossági / jótállási jogommal (megfelelőt jelölni, vagy a nem kívánt részt törölni szükséges) kívánok élni a MAXMAX MAGYARORSZÁG Kft-vel szemben. Az általam fent kiválasztott jogosultság keretén belül az alábbi igénnyel kívánok a MAXMAX MAGYARORSZÁG Kft-hez fordulni. Kérem a MAXMAX MAGYARORSZÁG Kft-t, hogy szíveskedjen:

 a Termék hibáját kijavítani / a Terméket kicserélni (megfelelőt jelölni, vagy a nem kívánt részt törölni szükséges) ___________________________.

V. Panaszkezelés

A Vevő az általa érvényesíteni kívánt igény (elállási jog, kellék- és termékszavatossági igény stb.) érvényesítésére vonatkozó bejelentését a jelen Jogi Nyilatkozat X. pontjában (Ügyfélszolgálat) megjelölt e-mail cím elérhetőségre küldött elektronikus levélben, vagy postai úton a Szolgáltató székhelycímére teheti meg. Amennyiben szükséges a bejelentés elkészítésével kapcsolatban a jelen Jogi Nyilatkozat X. pontjában (Ügyfélszolgálat) meghatározott telefonszámon technikai segítséget nyújtunk. A Vevő a panaszbejelentéssel az abban foglalt adatainak kezeléséhez a panasz elintézése céljából hozzájárul.

 A Szolgáltató a panaszkezelés megkönnyítése érdekében a jelen Jogi Nyilatkozatban elállási, valamint a jótállási és kellékszavatossági igények bejelentésére szolgáló mintaszöveget tett közzé. 

A Szolgáltató a Vevő által tett nyilatkozatról jegyzőkönyvet vesz fel, melynek másolatát haladéktalanul, igazolható módon a Fogyasztó rendelkezésére bocsátja.  A Vevő kifejezetten tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Szolgáltató a panaszt a panasz bejelentését követő 48, azaz negyvennyolc órán belül vizsgálja ki és a vizsgálat eredményéről a bejelentéssel egyező módon értesíti a Vevőt. A 48 óra számításánál kizárólag a munkanapok számítódnak. Ha a Szolgáltató a szavatossági vagy jótállási kötelezettségének a Vevő által érvényesíteni kívánt jogtól eltérő módon tesz eleget, ennek indokát megadni köteles.

Olyan fogyasztói jogviták esetén, ahol a Felek nem találnak megoldást, a Vevő/fogyasztó a békéltető testület eljárását kezdeményezheti, kérelmét a Vevő/fogyasztó lakhelye, vagy tartózkodási helye szerinti illetékes Békéltető Testülethez nyújthatja be. A Szolgáltatót a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli, azzal, hogy a Szolgáltató kötelezően nem veti alá magát valamely békéltető testület ajánlásának.

A Szolgáltató székhelye szerinti békéltető testület:

Budapesti Békéltető Testület
1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.
Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10.

Honlap cím: www.bekeltet.hu
E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu
Fax: 06 (1) 488 21 86
Telefon: 06 (1) 488 21 31

A békéltető testületek eljárásáról röviden, valamint valamennyi megyei békéltető testület címe és elérhetősége az alábbi linken érhető el: https://fogyasztovedelem.kormany.hu/#/bekelteto_testuletek Amennyiben nehézsége lenne a link megnyitásával, úgy kérem jelezze a  jelen Jogi Nyilatkozat X. pontjában (Ügyfélszolgálat) megjelölt e-mail címen, és kérésére további felvilágosítást és technikai segítséget nyújtunk.

A Vevő/fogyasztó jogosult a felmerült jogvitája esetében online vitarendezési fórumon keresztül is (https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show&lng=HU) eljárást kezdeményezni. Ezen a linken az Európai Bizottság online vitarendezési platformja érhető el (European Online Dispute Resolution (ODR) Platform), amely olcsó és gyors alternatívát kínál a webáruházak és az online vásárlók közötti esetleges jogviták rendezésére, továbbá a két fél közötti bizalomépítést is segíti. A platform célja az egységes európai digitális piac támogatása, illetve az online vásárlásba vetett bizalom növelése.

A Vevő/fogyasztó jogosult továbbá a felmerült jogvitája esetében a lakóhelye szerinti járási hivatalhoz is fordulni. A  http://jarasinfo.gov.hu/ járáskereső oldalon a lakóhely megadásával könnyedén megtalálható az illetékes járási hivatal.

VI. Szerződésszegés

 A Vevő tudomásul veszi, hogy a szerződésszegése esetén a regisztrációja törlésre kerülhet. A Szolgáltató kizárja a felelősséget minden, esetlegesen abból eredő kárért, ha a Vevő jelen felhasználási feltételekbe ütköző magatartása vagy jogszabály megsértése miatt törölte a vásárlói profilt.

VII. A www.daytime.hu oldalon feltüntetett adatok

A Szolgáltató megtesz mindent azért, hogy a www.daytime.hu oldalon megjelenő adatok (termékek ára, elérhetősége, leírása, stb.) a lehető legpontosabbak legyenek. A nyilvánvalóan téves, rendszerhibából származó 0 v. 1 Ft-os ár nem minősül ajánlattételre való felhívásnak. A termékek mellett feltüntetett képek illusztrációk, minden esetben a termékleírás tartalmazza a termék jellemzőit. Az esetlegesen előforduló hibákért a Szolgáltató felelősségére a Kor. rendeletben és a Ptk-ban rögzített rendelkezések irányadóak.

VIII. 18. életévet be nem töltött Vevő

A hatályos jogszabályok értelmében tilos Magyarországon 18. életévet be nem töltött személy részére alkohol- valamint szexuális tartalmú terméket értékesíteni. Amennyiben a Vevő a regisztráció során megadta születési évét, úgy alkohol- vagy szexuális tartalmú termék megrendelése esetén azt a Szolgáltató érvényes nyilatkozatnak tekinti a tekintetben, hogy jogosult-e a Vevő részére a megrendelt termék értékesítésére. Ellenkező esetben a Vevőnek az adott termék megrendelésekor külön nyilatkozatot kell kitöltenie életkorára vonatkozólag. A Vevő teljes körű szavatosságot vállal az előző bekezdésben hivatkozott, a regisztrációkor megadott felhasználói adatok valóságtartalmáért. Amennyiben utóbb kiderül, hogy az általa megadott adatok bármelyike, így különösen alkohol- vagy szexuális tartalmú termék megrendelése esetén a Vevő által megadott életkor nem felelt meg a valóságnak, és ebből a Szolgáltatót bármilyen kár éri illetőleg a Szolgáltatóval szemben bármilyen joghátrányt érvényesítenek, a Vevő köteles a Szolgáltatóval szemben maradéktalanul helytállni, és a Szolgáltató fenntartja jogát, hogy a Vevővel szemben kártérítési igényt érvényesítsen.

IX. Hírlevél

A Szolgáltató rendszere a Vevők aktivitásáról adatokat gyűjthet melyek nem kapcsolhatóak össze a Vevő által a regisztrációkor megadott egyéb adatokkal, sem más internetes honlapok vagy szolgáltatások igénybevételekor keletkező adatokkal.

A Szolgáltató jogosult a Vevő részére hírlevelet vagy egyéb reklám levelet küldeni, amennyiben a Vevő a regisztrációkor vagy a honlapon a megfelelő adatai megadásával ehhez előzetesen, egyértelműen, kifejezetten és önkéntesen hozzájárult. A Szolgáltató nem köteles ellenőrizni, hogy a Vevő által a regisztrációkor illetőleg a hozzájárulás megadásakor megadott adatok valósak illetőleg helytállóak.

A Hírlevél minden esetben reklámot is tartalmaz. A Hírlevélre történő feliratkozással a Vevő egyidejűleg beleegyezik, hogy Szolgáltató közvetlen üzletszerzési céllal megkeresse az általa megadott elérhetőségein saját vagy üzleti partnerei ajánlataival.

A Vevő a hírlevélre történt önkéntes feliratkozását bármikor jogosult visszavonni. Ebben az esetben a Szolgáltató a visszavonást követően a Vevő részére több hírlevelet illetőleg egyéb reklám levelet nem küld, továbbá törli a Vevő adatait a hírlevélre feliratkozott felhasználók adatai közül.

X. Ügyfélszolgálat

Megrendelésével kapcsolatos bármilyen kérdésével, észrevételével forduljon a Szolgáltató ügyfélszolgálati munkatársaihoz az info@daytime.hu címen, illetve a +36 20 918 4479 telefonszámon (munkanapokon 10:00-16:00 között).

XI. Jelen Jogi Nyilatkozat kinyomtathatósága

A jelen Jogi Nyilatkozat az egér jobb egér gombjának megnyomása után a Nyomtatás gombra kattintással egyszerűen kinyomtatható. Amennyiben a logók nyomatatását mellőzni, vagy csak a Jogi Nyilatkozat meghatározott részét szeretné kinyomtatni, úgy az egér jobb gombjának megnyomása előtt jelölje ki a nyomtatni kívánt tartományt.

Kérjük gondoljon a környezetre, csak akkor nyomtassa ki a Jogi nyilatkozatot, vagy annak egy részét, ha feltétlenül szükséges.

Hatályos: 2020.05.20-tól visszavonásig és/vagy módosításáig

 

Garanciális feltételek

 

Pierre Lannier

Köszönjük, hogy a Pierre Lannier óramárkát választotta!

Az Ön által vásárolt óra elegáns, ízléses és kifinomult stílust képvisel. Az 1977-ben alapított francia márka egyedi megjelenésű kerámia és rozsdamentes acél órái svájci Ronda és japán Miyota szerkezetekkel készülnek.

Származási hely: Franciaország, EU.

Jótállási feltételek

Szíves tájékoztatásul közöljük, hogy az általunk forgalomba hozott órák jótállási kötelezettségét a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013.V törvény vonatkozó paragrafusai továbbá a 151/2003 (IX.22.) kormányrendelet szabályozza.

Az Ön által vásárolt órára Cégünk (az átvételtől számított) 1 év kötelező jótállást vállal.

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy jótállási igényét az ellenérték megfizetését igazoló bizonylattal (blokk) és a jótállási jeggyel érvényesítheti

Szavatosság, garancia:

Cégünk csak a rendeltetésszerűen használt termékekre vállal szavatosságot. A Vásárló érvényesítheti szavatossági igényeit gyártási hibából eredő meghibásodásra, ha annak okát Cégünk hibás gyári alkatrészre vezeti vissza. Ebben az esetben a Vásárló elsősorban javítást vagy cserét kérhet, illetve bizonyos esetekben árleszállításra vagy elállásra van lehetősége.

Amennyiben a hiba a vásárlástól számított 6 hónapon belül merül fel, akkor Cégünknek kell bizonyítania, hogy a terméket a vásárló nem rendeltetésszerűen használta, vagy olyan külső erőhatás érte a terméket, amely következtében megsérült. A kérdés eldöntéséhez minőségi vizsgálatnak kell alávetni a terméket. Ha a vizsgálat szerint a termékre nem vonatkozik a szavatosság, mert a terméket nem megfelelően használták, úgy Cégünk nem köteles kicserélni, illetve díjmentesen megjavítani a terméket.

6 hónapon túl azonban már a Vásárlónak kell bizonyítania, hogy a termék hibája gyártási hibából ered. Amennyiben Cégünk elfogadja a reklamációt, úgy a termék díjmentes javítására, illetve ha a javítás nem megoldható vagy nem gazdaságos, akkor cseréjére kerül sor. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye. A jótállási feltételek betartása a Vásárló saját érdeke, mert a leírtaktól eltérő használat, helytelen kezelés miatt bekövetkezett hiba esetén az órákért jótállást nem vállalunk.

Kérjük, reklamációjával a hiba felfedezésétől számítva a lehető legrövidebb időn belül forduljon Cégünkhöz.

Garancia nem érvényesíthető nem megfelelő használat esetén, azaz az alábbi esetekben:

 • Nem rendeltetésszerű használat, gondatlan kezelés miatt bekövetkezett sérülések az órán és annak részein (törés, ütés, leejtés, szakadás, vízzel való érintkezés hatására fellépő anyagkárosodás).
 • Vegyszerek, vegyi anyagok (parfüm, szappan, kozmetikumok) hatására a felületen bekövetkezett elváltozás, elszíneződés, maródás.
 • Az órában nem a gyártó által meghatározott elem található
 • Az órát nem márkaszervizben javították, idegenkezűség nyomai láthatóak az óra tokján, szerkezetében
 • Mindennapi használatból adódó sérülések (karc, kopás).
 • Erős napfény, közvetlen hőhatás miatt fellépő kifakulás.

Ajánlások:

 • A hosszantartó használhatóság érdekében használja óráját rendeltetésszerűen, óvja a magas hőmérséklettől, ütéstől, mágneses mezőktől, vegyi anyagoktól.
 • A bevonat tartósságát elsősorban a viselési szokások határozzák meg. Az ilyen órák fokozott kíméletet igénylenek, esetleges vegyi hatás, fokozott verítékezés, kozmetikumok miatti elváltozásra a garancia nem vonatkozik.
 • Az órát ne tegye ki szélsőséges hőmérsékleti viszonyoknak (szauna).
 • Fizikai jellegű munkavégzés, sportolás, intenzív mozgást igénylő szabadidős tevékenyég során ne használja.
 • Úszás, fürdés, zuhanyozás, kézmosás alkalmával vegye le.
 • Gyógyvizes, termálvizes uszodában vagy strandon ne viselje.
 • Ajánlott az óra évenkénti szakszervizben történő ellenőrzése, tisztítása, esetleges elemcseréje.
 • Jótállási (garanciális) javítást csak érvényes jótállási jegy alapján végezhet a kijelölt márkaszerviz.

Kérjük, hogy a fent leírtak tudomásulvételével használja a megvásárolt terméket. A termék átvételekor javasolt mind az eladónak és a vevőnek is meggyőződni a megvásárolt óra kifogástalan állapotáról (kövek épsége, karcmentesség, zár állapota).

Az óra gyártója:Pierre Lannier, 16 route de Dossenheim, Ernolsheim les Saverne-BP69-67702, Saverne Cedex, France.

Az óra magyarországi forgalmazója: Maxmax Magyarország Kft., 1089 Budapest, Gaál Mózes u. 5-7. I. em. 110.

Márkaszerviz:Maxmax Magyarország Kft., 1089 Budapest, Gaál Mózes u. 5-7. I. em. 110.

 

 

Unique & Co

Köszönjük, hogy a Unique & Co ékszert választotta!

Vásárlói tájékoztató

Az Ön által vásárolt ékszer természetes anyagokból (bőr, kaucsuk, szénszál) és nemesacélból készült időtálló és tartós használatra tervezve. Az ékszerek nikkelmentesek, nem okoznak allergiás reakciót.

Származási hely: Egyesült Királyság.

Jótállási feltételek

Szíves tájékoztatásul közöljük, hogy az általunk forgalomba hozott ékszerek jótállási kötelezettségét a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013 V. törvény vonatkozó paragrafusai továbbá a 151/2003 (IX.22.) kormányrendelet szabályozza. Az Ön által vásárolt ékszerre Cégünk (az átvételtől számított) 1 év kötelező jótállást vállal. Felhívjuk szíves figyelmét, hogy jótállási igényét az ellenérték megfizetését igazoló bizonylattal (blokk) és a jótállási jeggyel érvényesítheti.

Szavatosság, garancia:

Cégünk csak a rendeltetésszerűen használt termékekre vállal szavatosságot. A Vásárló érvényesítheti szavatossági igényeit gyártási hibából eredő meghibásodásra, ha annak okát Cégünk hibás gyári alkatrészre vezeti vissza. Ebben az esetben a Vásárló elsősorban javítást vagy cserét kérhet, illetve bizonyos esetekben árleszállításra vagy elállásra van lehetősége.

Amennyiben a hiba a vásárlástól számított 6 hónapon belül merül fel, akkor Cégünknek kell bizonyítania, hogy a terméket a vásárló nem rendeltetésszerűen használta, vagy olyan külső erőhatás érte a terméket, amely következtében megsérült. A kérdés eldöntéséhez minőségi vizsgálatnak kell alávetni a terméket. Ha a vizsgálat szerint a termékre nem vonatkozik a szavatosság, mert a terméket nem megfelelően használták, úgy Cégünk nem köteles kicserélni, illetve díjmentesen megjavítani a terméket. 6 hónapon túl azonban már a Vásárlónak kell bizonyítania, hogy a termék hibája gyártási hibából ered. Amennyiben Cégünk elfogadja a reklamációt, úgy a termék díjmentes javítására, illetve ha a javítás nem megoldható vagy nem gazdaságos, akkor cseréjére kerül sor. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye. A jótállási feltételek betartása a Vásárló saját érdeke, mert a leírtaktól eltérő használat, helytelen kezelés miatt bekövetkezett hiba esetén az ékszerért jótállást nem vállalunk. Kérjük, reklamációjával a hiba felfedezésétől számítva a lehető legrövidebb időn belül forduljon Cégünkhöz.

Garancia nem érvényesíthető nem megfelelő használat esetén, azaz az alábbi esetekben:

 • Nem rendeltetésszerű használat, gondatlan kezelés miatt bekövetkezett sérülések az ékszereken és a hozzájuk tartozó egyéb díszítéseken és kiegészítőkön (törés, ütés, leejtés, szakadás, vízzel való érintkezés hatására fellépő anyagkárosodás).
 • Vegyszerek, vegyi anyagok (parfüm, szappan, kozmetikumok) hatására a felületen bekövetkezett elváltozás, elszíneződés, maródás.
 • Mindennapi használatból adódó sérülések (karc, kopás).
 • Erős napfény, közvetlen hőhatás miatt fellépő kifakulás.

Ajánlások:

 • Ne tegye ki szélsőséges hőmérsékleti viszonyoknak (pl: szaunában ne használja). • Úszás, fürdés, zuhanyozás, kézmosás alkalmával vegye le.
 • Fizikai jellegű munkavégzés, sportolás, intenzív mozgást igénylő szabadidős tevékenység során ne viselje.
 • Gyógyvizes, termálvizes uszodában vagy strandon ne viselje.

 

Az ékszerek gyártója: Unique Jewelry Ltd., London, Egyesült Királyság.

Az ékszerek hazai forgalmazója: Maxmax Magyarország Kft., 1089 Budapest, Gaál Mózes u. 5-7. I. em. 110.

 

 

Hot Diamonds

Köszönjük, hogy a Hot Diamonds ékszert választotta!

Vásárlói tájékoztató

Az Ön által vásárolt ékszer ródium bevonatú 925-ös finomságú ezüstből készült alkalmi használatra tervezve. Az ékszerek felülete ródiummal vagy 18 karátos sárga illetve rozé arannyal van bevonva.

Származási hely: Egyesült Királyság.

Jótállási feltételek

Szíves tájékoztatásul közöljük, hogy az általunk forgalomba hozott ékszerek jótállási kötelezettségét a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013 V. törvény vonatkozó paragrafusai továbbá a 151/2003 (IX.22.) kormányrendelet szabályozza. Az Ön által vásárolt ékszerre Cégünk (az átvételtől számított) 1 év kötelező jótállást vállal. Felhívjuk szíves figyelmét, hogy jótállási igényét az ellenérték megfizetését igazoló bizonylattal (blokk) és a jótállási jeggyel érvényesítheti.

Szavatosság, garancia:

Cégünk csak a rendeltetésszerűen használt termékekre vállal szavatosságot. A Vásárló érvényesítheti szavatossági igényeit gyártási hibából eredő meghibásodásra, ha annak okát Cégünk hibás gyári alkatrészre vezeti vissza. Ebben az esetben a Vásárló elsősorban javítást vagy cserét kérhet, illetve bizonyos esetekben árleszállításra vagy elállásra van lehetősége.

Amennyiben a hiba a vásárlástól számított 6 hónapon belül merül fel, akkor Cégünknek kell bizonyítania, hogy a terméket a vásárló nem rendeltetésszerűen használta, vagy olyan külső erőhatás érte a terméket, amely következtében megsérült. A kérdés eldöntéséhez minőségi vizsgálatnak kell alávetni a terméket. Ha a vizsgálat szerint a termékre nem vonatkozik a szavatosság, mert a terméket nem megfelelően használták, úgy Cégünk nem köteles kicserélni, illetve díjmentesen megjavítani a terméket. 6 hónapon túl azonban már a Vásárlónak kell bizonyítania, hogy a termék hibája gyártási hibából ered. Amennyiben Cégünk elfogadja a reklamációt, úgy a termék díjmentes javítására, illetve ha a javítás nem megoldható vagy nem gazdaságos, akkor cseréjére kerül sor. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye. A jótállási feltételek betartása a Vásárló saját érdeke, mert a leírtaktól eltérő használat, helytelen kezelés miatt bekövetkezett hiba esetén az ékszerért jótállást nem vállalunk. Kérjük, reklamációjával a hiba felfedezésétől számítva a lehető legrövidebb időn belül forduljon Cégünkhöz.

Garancia nem érvényesíthető nem megfelelő használat esetén, azaz az alábbi esetekben:

 • Nem rendeltetésszerű használat, gondatlan kezelés miatt bekövetkezett sérülések az ékszereken és a hozzájuk tartozó egyéb díszítéseken és kiegészítőkön (törés, ütés, leejtés, szakadás, vízzel való érintkezés hatására fellépő anyagkárosodás).
 • Vegyszerek, vegyi anyagok (parfüm, szappan, kozmetikumok) hatására a felületen bekövetkezett elváltozás, elszíneződés, maródás.
 • Mindennapi használatból adódó sérülések (karc, kopás).
 • Erős napfény, közvetlen hőhatás miatt fellépő kifakulás.

Ajánlások:

 • Ne tegye ki szélsőséges hőmérsékleti viszonyoknak (pl: szaunában ne használja). • Úszás, fürdés, zuhanyozás, kézmosás alkalmával vegye le.
 • Fizikai jellegű munkavégzés, sportolás, intenzív mozgást igénylő szabadidős tevékenység során ne viselje.
 • Gyógyvizes, termálvizes uszodában vagy strandon ne viselje.

 

Az ékszerek gyártója: Historic Originals Ltd. - RG2 OTG Reading, Unit A1 Worton Drive, Egyesült Királyság.

Az ékszerek hazai forgalmazója: Maxmax Magyarország Kft., 1089 Budapest, Gaál Mózes u. 5-7. I. em. 110.

 

 

Sif Jakobs

Köszönjük, hogy a Sif Jakobs ékszert választotta!

Vásárlói tájékoztató

Az Ön által vásárolt ékszer ródium bevonatú 925-ös finomságú ezüstből készült alkalmi használatra tervezve. Az ékszerek felülete ródiummal vagy 18 karátos sárga illetve rozé arannyal van bevonva.

Származási hely: Dánia.

Jótállási feltételek

Szíves tájékoztatásul közöljük, hogy az általunk forgalomba hozott ékszerek jótállási kötelezettségét a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013 V. törvény vonatkozó paragrafusai továbbá a 151/2003 (IX.22.) kormányrendelet szabályozza. Az Ön által vásárolt ékszerre Cégünk (az átvételtől számított) 1 év kötelező jótállást vállal. Felhívjuk szíves figyelmét, hogy jótállási igényét az ellenérték megfizetését igazoló bizonylattal (blokk) és a jótállási jeggyel érvényesítheti.

Szavatosság, garancia:

Cégünk csak a rendeltetésszerűen használt termékekre vállal szavatosságot. A Vásárló érvényesítheti szavatossági igényeit gyártási hibából eredő meghibásodásra, ha annak okát Cégünk hibás gyári alkatrészre vezeti vissza. Ebben az esetben a Vásárló elsősorban javítást vagy cserét kérhet, illetve bizonyos esetekben árleszállításra vagy elállásra van lehetősége.

Amennyiben a hiba a vásárlástól számított 6 hónapon belül merül fel, akkor Cégünknek kell bizonyítania, hogy a terméket a vásárló nem rendeltetésszerűen használta, vagy olyan külső erőhatás érte a terméket, amely következtében megsérült. A kérdés eldöntéséhez minőségi vizsgálatnak kell alávetni a terméket. Ha a vizsgálat szerint a termékre nem vonatkozik a szavatosság, mert a terméket nem megfelelően használták, úgy Cégünk nem köteles kicserélni, illetve díjmentesen megjavítani a terméket. 6 hónapon túl azonban már a Vásárlónak kell bizonyítania, hogy a termék hibája gyártási hibából ered. Amennyiben Cégünk elfogadja a reklamációt, úgy a termék díjmentes javítására, illetve ha a javítás nem megoldható vagy nem gazdaságos, akkor cseréjére kerül sor. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye. A jótállási feltételek betartása a Vásárló saját érdeke, mert a leírtaktól eltérő használat, helytelen kezelés miatt bekövetkezett hiba esetén az ékszerért jótállást nem vállalunk. Kérjük, reklamációjával a hiba felfedezésétől számítva a lehető legrövidebb időn belül forduljon Cégünkhöz.

Garancia nem érvényesíthető nem megfelelő használat esetén, azaz az alábbi esetekben:

 • Nem rendeltetésszerű használat, gondatlan kezelés miatt bekövetkezett sérülések az ékszereken és a hozzájuk tartozó egyéb díszítéseken és kiegészítőkön (törés, ütés, leejtés, szakadás, vízzel való érintkezés hatására fellépő anyagkárosodás).
 • Vegyszerek, vegyi anyagok (parfüm, szappan, kozmetikumok) hatására a felületen bekövetkezett elváltozás, elszíneződés, maródás.
 • Mindennapi használatból adódó sérülések (karc, kopás).
 • Erős napfény, közvetlen hőhatás miatt fellépő kifakulás.

Ajánlások:

 • Ne tegye ki szélsőséges hőmérsékleti viszonyoknak (pl: szaunában ne használja). • Úszás, fürdés, zuhanyozás, kézmosás alkalmával vegye le.
 • Fizikai jellegű munkavégzés, sportolás, intenzív mozgást igénylő szabadidős tevékenység során ne viselje.
 • Gyógyvizes, termálvizes uszodában vagy strandon ne viselje.

 

Az ékszerek gyártója: Sif Jakobs Jewellery ApS - 1100 Copenhagen Ostergade 4, Dánia.

Az ékszerek hazai forgalmazója: Maxmax Magyarország Kft., 1089 Budapest, Gaál Mózes u. 5-7. I. em. 110.

 

 

Jogi nyilatkozat

A www.daytime.hu domain és honlap tulajdonosa, üzemeltetője a Maxmax Magyarország Kft.

A honlap múltbeli, jelenlegi és jövőbeli tartalmait, nem kizárólagosan beleértve minden vonatkozó szoftvert bármely formájában, az oldal felépítését, kivitelezését, szövegeket, képeket, fényképeket, illusztrációkat, összeállításokat, hang- és videó anyagokat, műalkotásokat, grafikus anyagokat, reklámszövegeket, adatbázisokat, tulajdonosi információkat, a honlap minden szerzői vagy más joggal védhető elemét (beleértve a forrás- és objektum-kódokat) és minden egyéb, a tulajdonoshoz köthető anyagot, magát a honlap szolgáltatást, a honlap szolgáltatáson belül az elemek elrendezését, választékát, sorozatát, a honlap felépítésének főbb jellemzőit, minden védjegyet, levédett szolgáltatást, cégnevet, logókat, tartományneveket, szabadalmakat és minden szellemi terméket (egyenként és összességében “Tartalmakat”) a szerzői jogi és tulajdonosi oltalom védi, és azok a Maxmax Magyarország Kft. tulajdonai.

A honlap, és annak mindenkori tartalma a tulajdonos előzetes írásbeli beleegyezése nélkül semmilyen más célra nem használható fel. A felhasználó/olvasó beleegyezik, hogy a honlap bármely részén található minden szerzői jogi előírásnak, információnak és korlátozásnak eleget tesz. A felhasználó/olvasó nem változtathatja meg, törölheti vagy fedheti el a szerzői jog, védjegy, szabadalom vagy más hasonló jelzés alatt álló tartalmat a honlapon, beleértve ebbe a letölthető, továbbított, bemutatott, nyomtatott vagy másképpen reprodukált részeket.

A tulajdonos a felhasználóknak/olvasóknak nyújt egy korlátozott, személyes, nem kizárólagos, nem kereskedelmi, visszavonható, nem átruházható felhatalmazást, hogy a Tartalmak egyetlen példányát megtekintse (kivéve a forrás- és objektumkódokat), mely általánosságban nyilvánosan elérhető a honlap szolgáltatáson, feltéve, hogy

1. a felhasználó megőriz minden védjegyet, szerzői jogi vagy tulajdoni jogi értesítést, amit az eredeti tartalom vagy a felhasználó által készített bármely másolat tartalmaz

2. a felhasználó nem engedi, segíti vagy felbújtja bármely harmadik személyt (akár haszonszerzési céllal, akár anélkül), hogy lemásolják vagy átalakítsák a honlap bármely szoftverének objektum-kódját vagy más kódját; hogy az eredeti alapján újraalkossák, visszafejtsék, módosítsák vagy megkíséreljék felfedni a honlap szolgáltatás bármely részének forráskódját; vagy a honlap szolgáltatáson keresztül elérhető bármely olyan szoftverét vagy más termékét vagy folyamatát, és

3. nem próbál meg semmilyen kódot vagy terméket beilleszteni, hogy manipulálja a Tartalmakat bármilyen módon, ami a felhasználói élményt bárhogyan is befolyásolja.

A felhasználó/olvasó (és általa más harmadik személy) nem jogosult a Tartalmakat átrendezni, módosítani, kicserélni, nyilvánossággal megosztani, továbbadni, közzétenni, újra közzétenni, terjeszteni, sugározni, terjeszteni, eladni, bérelni, bérbe adni, feltölteni, belőle kereskedelmi célú származékos anyagokat készíteni, vagy másképpen felhasználni. Bármely Tartalom tiltott vagy jogszerűtlen felhasználása szigorúan tilos, és polgári és büntetőjogi eljárást von maga után a vonatkozó jogszabályok szerint.

Kelt: Budapest, 2020. május 20.

Termék visszaküldési tájékoztató

Túl kicsi vagy túl nagy a termék, esetleg mégsem tetszik vagy más a színe? Ne aggódj semmi probléma! A visszaküldés és a vásárlástól való elállás nagyon egyszerű, csak kövesd az útmutatásunkat!

Fontos információk a termék visszaküldésről:

Ha szeretnéd visszaküldeni hozzánk a megvásárolt terméket, kérünk szépen ne használd azt! Maradjon sérülésmentes és teljesen ép állapotú! Csak ebben az esetben tudjuk visszavenni! A termék visszaküldésére a vásárlástól számítva 14 nap áll rendelkezésedre!

 1. lépés: Először vedd fel velünk a kapcsolatot e-mailen vagy telefonon és jelezd felénk a visszaküldési szándékodat!
 2. lépés: Ne felejtsd el kitölteni az „Elállási nyilatkozat”-ot.
 3. lépés: Gondosan csomagold be a terméket egy dobozba vagy egy megfelelően védő pufi borítékba. Használhatod az eredeti csomagolást is! A termék mellé mindenképpen tedd be ezt a Visszaküldési űrlapot és Elállási nyilatkozatot is!
 4. lépés: Add fel a csomagot a címünkre bármelyik Magyarországon dolgozó futárszolgálattal (GLS, DPD, stb.) vagy a Magyar Postával. A csomagfeladás költségét neked kell állnod!

 

Postázási címünk, ahova küldeni kell a csomagot: Maxmax Magyarország Kft.

1089 Budapest, Gaál Mózes utca 5-7. (Öthétház irodaház) 1. emelet 110 iroda.

Telefonszámunk, elérhetőségünk: +36 20 918 4479  (Hétfőtől-Péntekig hívható: 9.30-16.30 között)

 

Amint a termék visszaérkezett hozzánk, egyik munkatársunk átvizsgálja azt. Ha mindent rendben talált, és a termék hibátlan állapotú, akkor az Elállási nyilatkozaton feltüntetett bankszámlaszámra visszautaljuk az eredeti számla összegét. Ez általában a termék visszaérkezése utáni 1-2 napon belül megtörténik. Függetlenül az eredeti fizetési módozattól (bankkártya, utánvét, utalás, készpénz) minden esetben csak banki utalással tudjuk visszatéríteni a számlaösszeget!

Elállási nyilatkozat (minta)

Elállási nyilatkozat

 

 1. melléklet a 45/2014. (II.26) Korm. rendelethez.

(Csak a szerződéstől való elállási/felmondási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza!)

Kereskedő neve: Maxmax Magyarország Kft. – Daytime webshop

Kereskedő címe: 1089 Budapest, Gaál Mózes utca 5-7.

Kereskedő e-mail címe: info@daytime.hu

 

Alulírott kijelentem, hogy gyakorlom elállási jogomat az alábbiakban megjelölt termék/ek adásvételére irányuló szerződés tekintetében:

 

 

 

(a termék pontos megnevezése)

 

Megrendelés száma:

Számla kelte:

Számla sorszáma:

Vásárló neve:

Vásárló címe:

Vásárló e-mail címe / telefonszáma:

Vásárló bankszámlaszáma:

Vásárló aláírása :

Kelt:

Adatkezelési tájékoztató

A Maxmax Magyarország Kft. (székhely: 1089, Budapest, Gaál Mózes utca 5-7., a továbbiakban Adatkezelő), mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen adatvédelmi nyilatkozat tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy az általa nyújtott szolgáltatással kapcsolatos adatkezelése megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak.

Adatkezelő fenntartja magának a jogot jelen nyilatkozat megváltoztatására. Az esetleges változtatásokról felhasználóit a változásokat megelőzően értesíti.
Az Adatkezelő elkötelezett tagjai személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei (vásárlói) információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. Az Adatkezelő a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

Adatkezelő az alábbiakban ismerteti adatkezelési elveit, bemutatja azokat az elvárásokat, melyeket saját magával, mint adatkezelővel szemben megfogalmazott. Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal.

2. Személyes adat:

Bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes személlyel (érintett) kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. A személy különösen akkor tekinthető azonosíthatónak, ha őt – közvetlenül vagy közvetve – név, azonosító jel, illetőleg egy vagy több, fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző tényező alapján azonosítani lehet.

2.2. Hozzájárulás:
Az érintett kívánságának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez.

2.3. Tiltakozás:
Az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri.

2.4. Adatkezelő:
Az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja.

2.5. Adatkezelés:
Az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így például gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása. Adatkezelésnek számít a fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése is.

2.6. Adattovábbítás:
Ha az adatot meghatározott harmadik személy számára hozzáférhetővé teszik.

2. 7. Nyilvánosságra hozatal:
Ha az adatot bárki számára hozzáférhetővé teszik.

2.8. Adattörlés:
Az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges.

2.9. Adatzárolás:
Az adatok továbbításának, megismerésének, nyilvánosságra hozatalának, átalakításának, megváltoztatásának, megsemmisítésének, törlésének, összekapcsolásának vagy összehangolásának és felhasználásának véglegesen vagy meghatározott időre történő lehetetlenné tétele.

2.10. Adatmegsemmisítés:
Adatmegsemmisítés: az adatok vagy az azokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése.

2.11. Adatfeldolgozás:
Az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől.

2. 12.Adatfeldolgozó:
Az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelő megbízásából személyes adatok feldolgozását végzi.

2.13. Harmadik személy:
Olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, amely vagy aki nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval.

2.14. Harmadik ország:
Minden olyan ország, amely nem tagja az Európai Gazdasági Térségnek.

3. Alapelvek az Adatkezelő adatkezelése során:

Személyes adat akkor kezelhető, ha ahhoz az érintett hozzájárul, vagy azt törvény vagy – törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben – helyi önkormányzat rendelete elrendeli. Személyes adatot kezelni csak meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében lehet. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie e célnak. Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas, csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig.

Személyes adat csak megfelelő tájékoztatáson alapuló beleegyezéssel kezelhető. Az érintettet – egyértelműen, közérthetően és részletesen – tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat. A tájékoztatásnak ki kell terjednie az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is.

A kezelt személyes adatoknak meg kell felelniük az alábbi követelményeknek:

• felvételük és kezelésük tisztességes és törvényes;

• az adatok pontosak, teljesek, és ha szükséges időszerűek;
• tárolásuk módja alkalmas arra, hogy az érintettet csak a tárolás céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.
• korlátozás nélkül használható, általános és egységes személyazonosító jel alkalmazása tilos.
A személyes adatok akkor továbbíthatók, valamint a különböző adatkezelések akkor kapcsolhatók össze, ha az érintett ahhoz hozzájárult, vagy törvény azt megengedi, és ha az adatkezelés feltételei minden egyes személyes adatra nézve teljesülnek.

Személyes adat (beleértve a különleges adatot is) az országból – az adathordozótól vagy az adatátvitel módjától függetlenül – harmadik országban lévő adatkezelő vagy adatfeldolgozó részére akkor továbbítható, ha ahhoz az érintett kifejezetten hozzájárult, vagy azt törvény lehetővé teszi, és a harmadik országban az átadott adatok kezelése, illetőleg feldolgozása során biztosított a személyes adatok megfelelő szintű védelme.
Az Európai Gazdasági Térség tagállamaiba irányuló adattovábbítást úgy kell tekinteni, mintha Magyarország területén belüli adattovábbításra kerülne sor.

4. A személyes adatok köre, az adatkezelés célja, jogcíme és időtartama:

A szolgáltatásokon belül, az érintettel kapcsolatos minden adat kezelése a jelen adatvédelmi nyilatkozat elolvasásával és elfogadásával kinyilvánított önkéntes hozzájáruláson alapul.

4.1. A szervezet tagjainak adatai
A szervezet rögzítheti a felhasználók személyes adatait, a belépés időpontját, valamint ezek alapulvételével statisztikák is készíthetők.
Az adatokat a Szervezet a belépéstől azon időpontig rögzíti, amíg a tagsági viszony meg nem szűnik a szervezetnek, kivéve egyéb, jogszabályban meghatározott esetet.

4.2.Tagnyilvántartás
Az Adatkezelő nyilvántartása a nevet, értesítési címet, telefonszámot, email címet, természetesen személyazonosító adatokat, adószámot vagy adóazonosító jelet kezeli. Ezek az adatok elengedhetetlenül szükségesek az azonosításhoz, a kapcsolatfelvételhez és a szervezet folyamatos működéséhez, valamint a jogszabályoknak történő megfeleléshez. A megadott adatok módosítását, törlését a Szervezet székhelyén lehet kezdeményezni. Az esetleges számlázási adatokkal kapcsolatos adatkezelés kötelező a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján 8 évig.

4.3. Kapcsolatfelvétel
A név, e-mail cím, értesítési cím és telefonos megkeresés segítségével lehet felvenni a kapcsolatot a vásárlóval. A megkereséseket az Adatkezelő rendeltetésszerűen használja fel, az ügy végleges elintézése után archiválja.

4.4. Egyéb adatkezelések

E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről a Szervezet az adat felvételekor ad tájékoztatást. A bíróság, az ügyész és a nyomozó hatóság tájékoztatás, adatközlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkeresheti a Szervezetet. (Be. 71. §). Adatkezelő a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

5. A személyes adatok tárolásának módja, az adatkezelés biztonsága:

Adatkezelő a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott esetleges informatikai eszközöket biztosító társaságot úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:

• az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás);
• hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége);
• változatlansága igazolható (adatintegritás);
• a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen.

Adatkezelő olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt. Adatkezelő az adatkezelés során
• megőrzi a titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult;
• a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét;
• a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök.

Adatkezelő esetleges informatikai rendszere és hálózata egyaránt védett a számítógéppel támogatott csalás, kémkedés, továbbá a számítógépvírusok, a számítógépes betörések és a szolgálatmegtagadásra vezető támadások ellen.

6. Az adatkezelő adatai, elérhetősége:

Név: Maxmax Magyarország Kft.
Cím: 1089 Budapest, Gaál Mózes u. 5-7.
E-mail: info@daytime.hu
Cégjegyzékszám: 01-09-997104
Adószám: 24236939-2-42

7. Jogorvoslati lehetőségek:

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével – törlését. Az érintett kérelmére az Adatkezelő, mint adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt, illetőleg az általa megbízott feldolgozó által feldolgozott adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban, közérthető formában adja meg a tájékoztatást. E tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos területre vonatkozó tájékoztatási kérelmet az adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben az Adatkezelő költségtérítést állapít meg.

Adatkezelő a személyes adatot törli, ha kezelése jogellenes, az érintett ezt kéri, vagy az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, továbbá azt a bíróság vagy az adatvédelmi biztos elrendelte. Adatkezelő a helyesbítésről és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti. Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha a személyes adatok kezelése (továbbítása) kizárólag az adatkezelő vagy az adatátvevő jogának vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha
• az adatkezelést törvény rendelte el;
• a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik.

A tiltakozás jogának gyakorlását egyébként törvény lehetővé teszi. Adatkezelő – az adatkezelés egyidejű felfüggesztésével – a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, és annak eredményéről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Amennyiben a tiltakozás indokolt, az Adatkezelő az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, illetőleg az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében. Amennyiben az érintett az adatkezelőnek a meghozott döntésével nem ért egyet, az ellen – annak közlésétől számított 30 napon belül – bírósághoz fordulhat.
Adatkezelő az érintett adatát nem törölheti, ha az adatkezelést törvény rendelte el. Az adat azonban nem továbbítható az adatátvevő részére, ha az adatkezelő egyetértett a tiltakozással, illetőleg a bíróság a tiltakozás jogosságát megállapította.

Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. Adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy a technikai adatvédelem követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt megtéríti. Az Adatkezelő mentesül a felelősség alól, ha a kárt az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Nem kell megtéríteni a kárt annyiban, amennyiben az a károsult szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

Adatkezelést érintő panasszal a bíróságnál, illetve a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Postacím: 1534 Budapest, Pf.: 834
Telefon: +36 (1) 391-1400
Telefax: +36 (1) 391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu